Om rent a feminist

Rent a feminist startades 2006 med visionen att utveckla och erbjuda verktyg för individers och gruppers ökade aktörskap, jämställdhet, delaktighet och hälsa. Formen för att arbeta med detta är interaktiva, processbaserade och målgruppsanpassade metoder.

Rent a feminist utvecklar och erbjuder fasta och skräddarsydda workshops och interaktiva föreläsningar inom områden som jämställdhet, delaktighet, mänskliga rättigheter, ledarskap, systerskap, empowerment och deltagarbaserade metoder. Tanken är att påbörja förändringsprocesser på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå, genom att erbjuda verktyg och förutsättningar för deltagarna att själva påverka sin situation och omgivning.